War Child

De missie van War Child is helder: zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen hun oorlogservaringen te verwerken met onder andere bescherming, psychosociale hulp en onderwijs. Zij zorgen ervoor te dat ze in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst, want kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Samen met onder andere de ambassadeurs, donateurs, bedrijven, overheden, actievoerders en vrijwilligers werkt War Child al twintig jaar voor kinderen die leven in gebieden waar oorlog is of was.
 
Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing. Recht op vrije tijd en spel. Recht op onderwijs. Ze moeten hun mening kunnen uiten. Dat zijn niet alleen opvattingen van War Child. Het zijn voorbeelden uit het internationale verdrag over de rechten van het kind. Ondertekend door zowat iedere natie ter wereld. Helaas houdt niet ieder land zich aan die afspraken. Nog steeds zijn miljoenen kinderen de dupe van oorlogen en conflicten. Zij worstelen met de effecten, een ernstige verstoring van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Met een vicieuze cirkel van geweld en agressie tot gevolg.
 
War Child doorbreekt die cirkel met een effectieve mix van psycho-sociale hulp, scholing en bescherming. Samen met ouders, verzorgers, leraren en lokale overhedencreërenzij een veilige omgeving waarbij kinderen weer kind kunnen zijn.
War Child geeft ze de mogelijkheid om zich te uiten, weer vertrouwen te krijgen, sterker te worden, een vak te leren. Los te komen van hun ingrijpende ervaringen. Om zo een stabiele en vreedzame toekomst op te bouwen. En later als evenwichtige volwassenen mogelijk nieuwe conflictsituaties vreedzaam op te kunnen lossen.
 
Daarvoor voert War Child actie, halen ze geld op, lobbyen ze bij politici en instanties.Ze ontwikkelenen voerenprogramma’s uit die werken. War Child evalueert, past zich aan, en blijftcontinu op de hoogte van de ontwikkelingen in de gebieden waar ze actief zijn. War Child werkt hierin samen met zoveel mogelijk anderen. Hulporganisaties, bedrijven, nationale en lokale overheden, internationale instanties,envooral met de kinderen zelf.
 
Samen zorgen ze voor kinderen met zelfvertrouwen. Kinderen die lekker in hun vel zitten en zin hebben in het leven. Kinderen die in de toekomst het verschil kunnen maken tussen oorlog en vrede. Omdat zij geleerd hebben wat ze waard zijn en hoe ze ruzie’s op een vreedzame manier kunnen oplossen.